Balkanlar'da Türkler

Balkanlar'da Türkler

Osmanlı Devleti'nin Balkanları fetih etmesinden sonra Balkan Coğrafyasını elinde tutabilmek adına Türkleştirmek, kendi gelenek ve göreneklerini buraya taşıma politikası yürütmüştür. Her ne kadar bölge halkının dinine ve diline müdahale etmese de gelen Türklerden bölge halkı bir şekil de etkilenmiştir. Bu Türkleştirme politikası için bu coğrafyaya yerleştirilecek insanlar her ne kadar Anadolu'nun her kesimi olarak bilinse de özellikle Karaman bölgesi ağır basmıştır. Bunun sebebi ise bence Karamanoğlu Beyliği'nin nüfusunu azaltarak gücünü Osmanlı'nın kendi istediği düzeye çekmek istemesidir. Günümüzde bölge de yaşayan Türk halkla konuştuğumuz da atalarının Konya Karaman'dan geldiğini söylemektedirler. Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesinden sonra Türkler zor günler geçirmiştir. Kimileri Balkan topraklarını terk etmiş, kimileri ise kalarak bu zorluklarla mücadele etmiştir. Özellikle müslüman halka yapılan zulümler dünya kamuoyunda duyulsa da hiç bir zaman tam anlamı ile karşılık bulmamıştır. Bölge halkının kendi arasında söylediği bir ata sözü vardır; Türkiye'de Türk olmak kolay gel de Balkanlar da Türk ol bakalım diye. Son 20 sene de bu zulümler Türk Hükumetlerinin bir takım doğru politikaları ile hiç yok seviyesine kadar düşmüştür. Ayrıca son 20 sene içinde Türkiye'den gezi ve ziyaret için gelen Türkler bölgede yaşayan tüm insanların bize olan bakış açısını değiştirmiştir. Yapılan alışverişler, sohbetler hepsi Türklere ve özellikle de bölgedeki Türklere olan bakışı değiştirmiş, hatta Makedonya'da Türkçe ana dil bile ilan edilmiştir. 

Kökenimiz neresi olursa olsun Atatürk'ün orada doğmuş olması, okumuş olması bile Balkanlar'ın bize Ata'mızdan yadigâr topraklar olmasına yetmelidir. Oradaki Türk halkı akrabalarımızdan, komşularımızdan ayırmamamız gerekir.

Mehmetcan Özdemir